Daler Mehendi

Daler Mehendi

Gam ho ke khushi, Dono khuch der ke sathi hai, Har waqt ka rona to bekar ka rona hai.